АрабаевNEWS

Илим изилдөө жана макала

билим

Дүйнөдө

Дүйнөлүк тажрыйба

Электрондук окутуу же e-learning деген эмне?

Электрондук окутуу же e-learning Азыркы тапта бүтүндөй дүйнө жүзүндө e-learning деген аталышка ээ болуп калган окутуунун Интернет тармактары аркылуу

Дүйнөлүк тажрыйба

Окуучуларды “жакшы баага” эмес, жашоого даярдаган Финляндия мектептери

Финляндиянын мектептери I. Финляндияда билим – акысыз. Жана башкалар дагы – түштөнүүлөр, экскурсиялар, мектепке керектелүүчү окуу куралдары да окуучулар

АрабаевNEWS Дүйнөлүк тажрыйба

Уйкуну келтирген лекциянын ордуна “flip teaching” ыкмасын киргизүү сунушталды

“Университеттерде студенттердин уйкусун келтирген тажатма лекциялардын ордуна МАОК системасын киргизүү таасирдүү болмок”, – дейт испаниялык профессор