Home Archive by category Макала

Макала

«Аксыдан чыккан Жеңижок, Айтышаарга теңи жок» – деп легендага айланган, Женижок ( Өтө ) Көкө уулунун мурастарын окуп үйрөнүү жана изилдөө адабиятчылар, сынчылар,  философтор тарабынан түрдүү нукта ар тараптуу каралган. Акындын «Аккан суу» чыгармасы табиятты сүрөттөөдө азыркы илим менен дал келүүчү ой-пикирди өз ырларында чагылдырып турат. Бул  макалада   Женижок  
Адам турмуштун ачуу-таттуу кырдаалдарын акыл элегинен өткөрө билген, аң-сезимге чагылган ар түрдүү информацияларды синтездей алган, инсандык, кулк-мүнөздөргө өз деңгээлинде баа бере билген окуучуларга адеп-ахлактык тарбия берүү учурдагы илимий изилдөөлөрдүн негизги маселелеринин бири болуп саналат. Адабий окуу сабагы башка өнөр түрлөрүнөн мурун пайда болгон, жашоону сөз
Терминдер проблемасы кыргыз тилинде илимий багыттагы текстер жазыла баштаганда чыккан. Жаңыдан жаралып жаткан жазмабыз терминологиялык лексикабыздын жардылыгынан жана тыштан кирген терминдердин субординациясы сакталбаганынан, кыргызча текстердеги түшүнүктөрдүн лексикалык тематикалык байланыштары кабыл алууну кыйындаткан. Ошондон улам 1925-жылы Оренбург шаарында өткөн
Белгилүү түрколог, этнограф, академик В.В.Радлов кыргыздардын сөз өнөрүнө, сүйлөө ыкмаларына, сөздөрдү кураштыруусуна таң калгандыгын жашырбай:  «Кыргыздар өздөрүнүн түрк уруулаштарынан укмуштуудай сүйлөө чеберчилиги менен айырмаланышат. Жөнөкөй эле сүйлөшүүлөрүндөгү сүйлөмдөрү уйкалышып, ыр сыяктуу таасир калтырат. Сөздү айтканга да, укканга да кумарланган эл. Сөз
“Балдарды алардын саламаттыгына жана өнүгүүсүнө залал келтирүүчү маалыматтардан коргоо жөнүндө” мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин расмий сайтында коомдук талкууга чыгарылган. Бул мыйзам долбоорунун демилгечиси Жогорку Кеңештин депутаты Гулшат Асылбаева. Документтин маалымкат-негиздемисине жараша, бул мыйзам долбоору балдардын жана өспүрүмдөрдүн адептик, дене-бойлук,
Байыркы кыргыз элинин, анын ичинде мергенчи, аңчыларынын ойлоп тапкычтыгын, эпчилдиктерин дагы даңазалап, даңктап кетпесек, алардын арбактары ыраазы болбос. Анын үстүнө азыр биз кеп кыла турган мергендердин амалдары тууралуу XX кылымдын 60-жылдары эле таланттуу этнограф Мукаш Айтбаев тарабынан дагы жазылып, Улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондуна тапшырылган
Дистанттык окуунун пайда болушуна сереп салып көрсөк, Европада, АКШда 70- жылдардын башында өнүгүп, Орусияда 90-жылдардан баштап өнүгө баштаган. 1997- жылдан башталып, Россияда экспериментке 20 жакын жогорку окуу жай катышып, дистанттык билим берүүнүн атайын усулун иштеп чыгышкан. Дистанттык билимде маалыматтарды берүүдө көптөгөн бүгүнкү күндүн заманбап жаңы
“Кыргыз”этнонимин сөзүнүн тарыхый жазмаларда аталышын буруп айтуу кыргыз тарыхын удургутууга алып келгени маалым. Эми “40 кыз”аңызын баш кылган уламыштарды келечек ээлерине таңуулап окутуу, тарыхы бар бирок, теги жок улутка айландыруу, фальсификатор тарыхчылардын эрмегине айланганына көп болду. Ушул эле “кырк кыз” мифине мындан жүз жыл мурда кыргыздын тун тарыхчыларынын
Окуу программасына ылайык жомокторду окутуу 2- класста «Акылдуу бала өзүнүн шаарын кантип сактап калды ?», 4 – класста « Айкөл Манас баатыр“, 3-класста „ Бакыт – таалай каякта?“ ж. б. көптөгөн жомокторду окуудан башталат. Алгачкы сабак жомоктор, алардын өзгөчөлүгү жана маанисине арналып, ошону менен катар эле жогорудагы жомоктор менен да байланышат. «Акылдуу бала
Билим берүү тармагында мамлекеттик саясаттын бир көрсөткүчү катары болуп калктын аяр категорияларына, алардын арасында ден-соолугунан мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарга мамиле эсептелинет. Эгерде өсүүсүндө кѳйгѳйлѳрү бар балдар жөнүндө чоң камкордук көрсөткөн бардык мамлекеттердин тарыхына кайрылсак, биз тѳмѳнкүлѳрдү айта алабыз: XIX- кылымга чейин балдарга камкордук