Дүйнөлүк тажрыйба

Электрондук окутуу же e-learning деген эмне?

Электрондук окутуу же e-learning

Азыркы тапта бүтүндөй дүйнө жүзүндө e-learning деген аталышка ээ болуп калган окутуунун Интернет тармактары аркылуу жүргүзүлгөн электрондук формасына болгон кызыгуу зор. ЮНЕСКОнун адистери  «интернет менен мультимедианын жардамы аркасында жүргүзүлүүчү окутуу» деп сыпаттап жүргөн окутуунун салтка айланбаган бул формасы өзүнүн калыптануу жолунда эки этапты басып өттү. 90-жылдардын орто ченинен 2005-жылга чейин окууга гана жеткиликтүү болгон компакт-дисктер тренинг, семинарларда байма-бай колдонулуп келингени маалым. Мындай компакт-дисктерди түзүү көп убакытты талап кылганы менен окутуучу менен окуучуларга интерактивдүү мүмкүнчүлүктөрдү кенен берген алгачкы  новатордук идея болуп саналган жана булар чындыгына келгенде окутууда компьютердик технологияларды колдонуунун баштапкы  үлгүсү болчу.

Көп өтпөй агартуу айдыңында окуучуга өзү каалаган убакытта өз алдынча билим алуу мүмкүнчүлүгүн тартуу кылган окутуунун аралыктан окутуу формасы колдонула баштады. Дистанттык же аралыктан окутуунун пайдалуу жактары деп талдоочулар окутуу графигинин ийкемдүүлүгүн, өзүнүн жеке индивидуалдык планына таянып билим алууну,   окутуучудан көз каранды болбогон билимдерди баалоонун обьективдүү жолун, окутууда окутуучудан консультация алууну, жана билим алуунун мындай жолунун башкаларга караганда  арзандыгын өз иликтөөлөрүндө баса белгилешет. Ошентсе да  кийинки кездерде билим берүүчүлөр да, билим алуучулар да электрондук окутууга ыктап жатышат.

Чындыгында электрондук окутуунун артыкчылыктары арбын.  Мисалы күндө колдонуп жүргөн персоналдык компьютерди , мобилдик телефонду, DVD-ойноткучту, телевизорду ж.б. колдонуп, электрондук материалдар менен өз алдынча иштөөнү; аймактык жактан алыстагы эксперттен (окутуучудан) консультация, кеңеш алууну; жалпы виртуалдык окуу ишкердигин жүргүзүүчү социалдык тармактарды колдонуучулардын жамаатын түзүүнү; электрондук окуу материалдарын күнү-түнү тынымсыз жеткирүүнү опоңой ишке ашырса болот. Электрондук окутууну  жер шарынын кайсыл жеринен болбосун, каалаган убакытта, каалаган аймактан колдонуу көп чыгымды, ашкере убакытты талап кылбайт. Ал баарына жеткиликтүү.

Электрондук материалдарды колдонуучулардын эң көп бөлүгүн түзгөн студенттердин да окутуунун салтка айланбаган бул жолу тууралуу пикири көңүл толорлук. Студенттер мындагы ийкемдүүлүк, убакытты сарамжалдуу пайдалануу, мезгилден артта калбай өсүп-өнүгүү, өндүрүштөн ажыратылбай билим алуу, электрондук курстун мазмунун модулдарга бөлүп окуп-үйрөнүү, так иштелген критерийлердин негизинде өз билимин баалоо, билим алуунун салыштырмалуу арзандыгы сыяктуу алгылыктуу идеяларга жогору баа беришет.

Булак: “Кутбилим” гезити

Related Posts

Добавить комментарий