Дүйнөлүк тажрыйба

Окуучуларды “жакшы баага” эмес, жашоого даярдаган Финляндия мектептери

Финляндиянын мектептери

I. Финляндияда билим – акысыз. Жана башкалар дагы – түштөнүүлөр, экскурсиялар, мектепке керектелүүчү окуу куралдары да окуучулар үчүн акысыз. Эгер окуучулар мектептен 2 километр алыстыкта жашашса, анда аларды акысыз автобустар тейлейт. Мунун баарын мамлекет каржылайт: билим берүүгө мамлекеттин жалпы бюджетинин 12,2% бөлүнөт.

II. Финляндиянын баалоо системасы 10 баллдуу, бирок фин мектептеринде 3 – класска чейинки окуучуларга баалар коюлбайт. 3 – класстан 7 – класска чейин баалар ооз эки болот: «Араң» деген баадан «Эң мыкты» деген баага чейин ооз эки баалар колдонулат. Өздөрүнүн бааларын ар бир окууучу өзү гана билет. Баа үчүн окуучуну урушуу бул жерде жат көрүнүш, окуучуга мотивация берип, окуучу өзүнүн каталарын оңдоп, жеке окуу планын түзүп алуусу үчүн гана баалар колдонулат.

III. Ар бир окуучуга индивидуалдык аракет менен мамиле кылынат. Бул жерде бир эле сабакта окуучулар өздөрүнүн күчүнө жараша ар кандай татаалдыктагы тапшырмаларды аткара алышат. Балдар ар кандай физикалык жана акыл жөндөмдөргө ээ болушса да, бирок чогу окушат. Эгер окуучу тапшырмаларды эптей албай жатса, анда мугалимдер ал окуучу үчүн жеке сабактарды уюштуруп жардам беришет. Кошумча сабактарды беришет, мисалы мигранттардын балдары үчүн өздөрүнүн эне тилдерин окутушат. Окуучу өзү үчүн эмне пайдалуу болсо ошону тандай алат деп ишенишет, эгер сабак окуучуга кызыксыз болуп жатса, анда ал өзү каалаган нерсе менен алектенсе болот, мисалы китеп окуп же сайма токуп ж.б.у.с.

IV. Фин мектептеринде мектеп формасы жок. Мектепке каалагандай кийинип келсе болот, кийимге эч кандай талап жок.

V. Бул жерде окуучулар парта алдында отурууга милдеттүү эмес. Сабак учурунда кааласа креслолорго же полго эле отуруп алса да болот, аба ырайы жылуу болгон учурда сыртта, бакта да сабак окуй беришет.

VI. Үй тапшырмалары аябай аз. Фин мугалимдери окуучулар үйдө үй тапшырмалары менен көп убара болбостон эс алышы керек, ата энелери менен убакыт өткөрүшү керек деп эсептешет. Үй тапшырмалары аябай кызыктуу жана аз убакытты алат, мисалы тарых сабагынын үй тапшырмасында чоң ата, чоң энелеринен интервью алышы мүмкүн, алар жашаган учур менен азыркы учурду салыштырып айырмачылыыктарын таап келүү, ушул сыяктуу жеңил тапшырмалар берилет үйгө.

VII. Экзамендер такыр жок. Фин мугалимдери «Биз окуучуларды же жашоого даярдашыбыз керек же экзаменге даярдашыбыз керек, а биз болсо биринчисин тандайбыз» дешет. Ошондуктан Финляндия мектептеринде экзамен жок. Бир гана жолу орто мектепти бүтүп жатканда гана милдеттүү түрдө стандарттык тест тапшырылат.

VIII. Бул жерде жашоого керектүү нерселерди гана үйрөтүшөт. Окуучуларга эң башкысы токтобостон дайыма билим алууну жана ар дайым өзгөрүп турган дүйнөгө көнүүнү үйрөтөт. Калган баары ансыз деле интернетте бар.

IX. Бардык мектептер бирдей жакшы мектептер. Финляндияда мектеп тандоо деген түшүнүктүн өзү жок, окуучулар үйүнө эң жакын болгон мектептерге барышат. Бул жерде «Элиталык» мектептер деген түшүнүк жок. Окуучу кайсы мектепте окуса да сапаттуу билим ала алат.

X. Фин мектептеринде тамак аш акысыз. Швед столу уюштурулган, окуучу өзү каалаган тамагын өзү каалаган өлчөмдө ала алат, ар бир окуучунун диний ишеними да эске алынган жана диний ишенимдерине туура келген тамактар менен тамктанганга да толук мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн.
#Сабат

Related Posts

Добавить комментарий